1. Kasvaa isoksi...
1.

2. Täyteläistyä...  
2.

3. Hoikentua...
  3.
4. Vetää sisään...  
4.

JA
5. Hitot mistään
5.