person64.gif

Pojanpoikani on syntynyt .
28.5.2008  klo 10.49
paino 2820 g
pituus 49 cm
Olkoon hän sukumme ylpeys ja ilomme.
pers339.gif


b.gifa.gifb.gify.gifb.gifo.gify.gifempty.gifempty.gifempty.gifempty.gif